Tel:+86-020-82241176,82343185
Fax:+86-020-82061066
Email:
Jameslee@Kingmetal.com.cn

Market-01@kingmetalgroup.com

Kingmet@21cn.com

Market@kingmetal.com.cn

Address: Jinbi Lingxiu INTL Center, NO. 3 North Yunya  , Kaiyuan Nan Road,  Huangpu, Guangzhou , China


Home
Tel
Message
Contact